Σε περίπτωση που είστε Novus Customer (στο 15%) θα πρέπει να πραγματοποιείτε κάποια αγορά σε διάστημα 6 μηνών. Ειδάλλως ο κωδικός θα αφαιρείτε από το σύστημα και χάνετε το επίπεδο των προνομιακών τιμών. Βέβαια μπορείτε να ξαναγίνεται μέλος online (ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας) κάτω από οποιοδήποτε ανάδοχο.

Οι πελάτες λιανικής δεν επηρεάζονται καθώς δεν έχουν κωδικό μέλους, αλλά δεν έχουν προνομιακές τιμές.

Pin It on Pinterest